Sản Phẩm Tiêu Biểu
Giới Thiệu GotCo

CTY TNHH DỊCH VỤ & KỸ THUẬT BIỂN XANH chuyên hoạt động trong các
lĩnh vực :
Bảo dưỡng, sửa chữa & thử tải xuồng cứu sinh,
     cấp cứu và cần cẩu nâng hạ. Dây chống rơi cho
     xuồng.
Bảo dưỡng bè cứu sinh, bơm hơi và bè cẩu.
Bảo dưỡng bình cứu hỏa xách tay và hệ thống
     dập cháy cố định.
Bảo dưỡng bình thở, chữa cháy (SCBA) và thoát
     hiểm (EEBD).
Các thiết bị Hàng Hải.

Xem tiếp ...
Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 25 __ 168411