Bảo dưỡng xuồng cứu sinh

Việc kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau:

 

- Kiểm tra lần đầu

 

- Kiểm tra hàng năm

 

- Kiểm tra năm năm 

 

- Thử tải móc xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ ở tải trọng 1.1 lần tải trọng làm việc (mỗi 5 năm)

 

 

 

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 29 __ 168415