Kiểm tra các thiết bị khác

Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra hàng năm cho các thiết bị sau:

 

- Kiểm tra thiết bị thở SCBA và EEBD 

 

- Kiểm tra áo phao cứu sinh bơm hơi

 

- Kiểm tra và thử áp suất áo bảo ôn

 

- Kiểm tra, thử tải phao tròn, áo phao cứu sinh, thang lên tàu, thang xuồng, thang hoa tiêu

 

 

 

 

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 20 __ 168406