Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tại các cảng của Việt nam như Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang ... 

 

Công ty cũng có thể cung cấp dịch vụ ở nước ngòai theo yêu cầu của chủ tàu đối với một số dịch vụ cụ thể.

 

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 28 __ 168414