Thử tải cẩu

Chúng tôi thực hiện các công việc liên quan đến thử tải như sau:

- Thử tải cẩu làm hàng

- Thử tải cẩu thực phẩm

- Thử tải giá treo ống dẫn dầu

- Thử tải cẩu nâng hạ bè cứu sinh và xuồng cứu sinh

Thiết bị thử gồm: 

- Lực kế lọai 5 tấn, 25 tấn, 50 tấn, 100 tấn điều khiển từ xa.

- Túi nước có tải đa dạng. Tổng tải trọng thử lên đến 100 tấn.

 

Tiện ích & Hỗ Trợ
+84.903 302 314
Đang xem: 9 __ 168395