Fire Fighting Equipment Inspection

Fire Fighting Equipment Inspection

Fire Fighting Equipment Inspection

Fire Fighting Equipment Inspection

Fire Fighting Equipment Inspection
Fire Fighting Equipment Inspection
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

Fire Fighting Equipment Inspection

FIRE FIGHTING & MANAGE ON SHIP

FIRE FIGHTING & MANAGE ON SHIP

The most important thing is not to onboard fires. If the unfortunate happens, they must know the fire extinguishing efficiency. For this, need good management and maintenance of fire systems aboard.
Fire Fighting Equipment Inspection

Fire Fighting Equipment Inspection

Theo Chương II-2, Quy định 10, SOLAS, trên tàu phải trang bị thiết bị cứu hỏa, hệ đường ống chữa cháy và họng chữa cháy (Fire mains and Hydrants) với các yêu cầu cụ thể. Do đó, việc bảo dưỡng, kiểm tra cũng cực kỳ quan trọng.
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

HCM off & workshop

389 (12/1F) Dao Tri St., Dist. 7, HoChiMinh City, Viet Nam 

Phone : 028 - 377 32 140 / 0903 302 314 
Fax : 028 - 377 32 141 
Email : sales@gotco.com.vn 

n

Hai Phong branch & workshop

KM2 + 200 Dinh Vu Street, Dong Hai II, Hai An, Hai Phong City, Viet Nam
Phone : 0225 – 362 9220
Fax : 0225 – 362 9220
Email : sales@gotco.com.vn 

PhuMy branch & workshop

51 Highway –  Tan Hai, Phu My, Ba Ria, Vung Tau City, Viet Nam
Phone : 028 – 377 32 140
Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn 

KienGiang branch & workshop

No. 34-35-36, Block A03, Lan Bien Tay Bac New Urban Area, Vinh Thanh Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Viet Nam

Phone : 028 – 377 32 140

Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn

Head office address

Address: 183C / 5P Ton That Thuyet - Ward 4 - District 4 - Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh

MST: 031226 5509

Tel: + 84. 28 - 377 32 140

Fax: + 84 .28 - 377 32 141

Email: info@gotco.com.vn

Web: www.gotco.com.vn