Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection
Lifeboat Inspection
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection

Lifeboat Inspection

Dịch vụ bảo dưỡng xuồng cứu sinh tại GOTCO đáp ứng quy định của IMO 761(18) và được ủy quyền bởi 07 nhà sản xuất đầu ngành. GOTCO có đầy đủ quy trình và trang thiết bị để bảo dưỡng cùng đội ngũ kỹ thuật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm.
IMPORTANCE OF LIFEBOAT INSPECTION

IMPORTANCE OF LIFEBOAT INSPECTION

The lifeboats, rescue boats and launching appliances servicing included: - First time inspection (after new
LIFEBOAT ON SHIPS

LIFEBOAT ON SHIPS

Lifeboats are one of the most important life-saving equipment that are attached to a ship and they can help to save lives of passengers on board a ship in times of emergencies. They can also be kept on shore to rescue people who are in trouble at sea.
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

HCM off & workshop

389 (12/1F) Dao Tri St., Dist. 7, HoChiMinh City, Viet Nam 

Phone : 028 - 377 32 140 / 0903 302 314 
Fax : 028 - 377 32 141 
Email : sales@gotco.com.vn 

n

Hai Phong branch & workshop

KM2 + 200 Dinh Vu Street, Dong Hai II, Hai An, Hai Phong City, Viet Nam
Phone : 0225 – 362 9220
Fax : 0225 – 362 9220
Email : sales@gotco.com.vn 

PhuMy branch & workshop

51 Highway –  Tan Hai, Phu My, Ba Ria, Vung Tau City, Viet Nam
Phone : 028 – 377 32 140
Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn 

KienGiang branch & workshop

No. 34-35-36, Block A03, Lan Bien Tay Bac New Urban Area, Vinh Thanh Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Viet Nam

Phone : 028 – 377 32 140

Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn

Head office address

Address: 183C / 5P Ton That Thuyet - Ward 4 - District 4 - Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh

MST: 031226 5509

Tel: + 84. 28 - 377 32 140

Fax: + 84 .28 - 377 32 141

Email: info@gotco.com.vn

Web: www.gotco.com.vn