Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits
Load test for Cranes/ Davits
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits

Load test for Cranes/ Davits

We carry out work related to load testing as follows: - Load test for cranes / pipes - Load test for davits of lifeboat and liferaft
THỬ TẢI CẨU BẰNG TÚI NƯỚC - GIẢI PHÁP SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ CAO

THỬ TẢI CẨU BẰNG TÚI NƯỚC - GIẢI PHÁP SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ CAO

Hiện nay, túi nước thử tải được ưa chuộng bởi phương pháp thử tải đơn giản và an toàn thay cho thử tải cẩu bằng chất rắn truyền thống.
GREEN OCEAN TECHNOLOGY AND SERVICE CO.,LTD

HCM off & workshop

389 (12/1F) Dao Tri St., Dist. 7, HoChiMinh City, Viet Nam 

Phone : 028 - 377 32 140 / 0903 302 314 
Fax : 028 - 377 32 141 
Email : sales@gotco.com.vn 

n

Hai Phong branch & workshop

KM2 + 200 Dinh Vu Street, Dong Hai II, Hai An, Hai Phong City, Viet Nam
Phone : 0225 – 362 9220
Fax : 0225 – 362 9220
Email : sales@gotco.com.vn 

PhuMy branch & workshop

51 Highway –  Tan Hai, Phu My, Ba Ria, Vung Tau City, Viet Nam
Phone : 028 – 377 32 140
Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn 

KienGiang branch & workshop

No. 34-35-36, Block A03, Lan Bien Tay Bac New Urban Area, Vinh Thanh Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, Viet Nam

Phone : 028 – 377 32 140

Fax : 028 – 377 32 141
Email : sales@gotco.com.vn

Head office address

Address: 183C / 5P Ton That Thuyet - Ward 4 - District 4 - Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh

MST: 031226 5509

Tel: + 84. 28 - 377 32 140

Fax: + 84 .28 - 377 32 141

Email: info@gotco.com.vn

Web: www.gotco.com.vn