Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Địa chỉ: 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel:028 2220 5388

Web: https://www.gasshipping.com.vn/

Công ty Gas Shipping (tên giao dịch Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế) được thành lập năm 2007 nhằm tập trung phát triển và chuyên nghiệp hóa loại hình cung cấp dịch vụ vận tải khí hóa lỏng trong và ngoài nước. Từ khi thành lập đến nay Gas Shipping đã không ngừng phát triển năng lực vận tải, góp phần đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyển LPG ở trong nước.

Mặc dù trải qua nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành dầu khí nói riêng nhưng với tính chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn và hướng tới khách hàng, Gas Shipping vẫn khẳng định tên tuối và năng lực vận tải của mình thể hiện qua việc hợp tác chặt chẽ với các đơn vị lớn trong ngành dầu khí như Công ty TNHH MTV LHD Bình Sơn và Tổng Công ty Khí (PVGas), Công ty kinh doanh sản phẩm Khí PVGas Trading (KDK).

Không dừng lại đơn thuần vận tải biển, Gas Shipping tiếp tục đa dạng hóa dịch vụ sang vận tải LPG bằng đường bộ, đáp ứng mọi nhu cầu vận tải của khách hàng.