Cập nhật AVCS - AIO Tuần 20/2024

UPDATE-AVCS-AIO-ENC-1

AVCS DVD1 W20-24

(Đĩa 1/2) Bản cập nhật dịch vụ ENC S-63, phiên bản 1.1 (Bases 1-5)

UPDATE-AVCS-AIO-ENC

AVCS DVD2 W20-24

(Đĩa 2/2) Bản cập nhật dịch vụ ENC S-63, phiên bản 1.1 (Bases 6-9)

UPDATE-AVCS-AIO-ENC-3

AIO W20-24

Bao gồm tất cả thông tin ADMIRALTY T&P NMs cho đến ngày phát hành hiện tại. Vui lòng đọc tệp README trong thư mục ENC_ROOT trước khi sử dụng đĩa này.

GÓI TỔNG HỢP AVCS

Tuần 20 - 2024