Tin tức

About Us
  • SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XUỒNG CỨU SINH VÀ XUỒNG CỨU HỘ

    Trong Bộ luật thiết bị cứu sinh quốc tế LSA-Code, có 2 thuật ngữ về xuồng là xuồng cứu sinh (Lifeboat) và xuồng cấp cứu (Rescue boat). Bạn có biết sự khác biệt giữa hai loại xuồng này như thế […]

    04/08/2022Xem thêm

  • TÌM HIỂU VỀ XUỒNG CỨU SINH

    Xuồng cứu sinh  là thiết bị không thể thiếu trong danh mục các thiết bị cứu sinh trên tàu. Đây được coi là phương sách tối ưu để giải quyết khi gặp trường hợp cần rời tàu khẩn cấp. ...

    25/07/2022Xem thêm