CÔNG TY BIỂN XANH (GOTCO) ĐƯỢC ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM CCS – China Classification Society

Admin 30/11/2022

Đăng kiểm CCS – China Classification Society cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới, đồng thời cung cấp các dịch vụ khảo sát cho tàu, các công trình ngoài khơi và các sản phẩm công nghiệp liên quan. Ngoài ra, CCS còn cung cấp khảo sát theo luật định, khảo sát xác minh, khảo sát công chứng, chứng nhận, công nhận và các dịch vụ khác theo các công ước quốc tế, quy định và quy tắc liên quan của các quốc gia hoặc khu vực có cờ ủy quyền.

Với sự ủy quyền của chính quyền tại các quốc gia hoặc khu vực tà, CCS thực hiện khảo sát theo luật định và các dịch vụ khác theo ủy quyền của chính quyền. Cho đến nay, CCS đã được 60 quốc gia hoặc khu vực vận tải biển lớn trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, ủy quyền thực hiện các cuộc khảo sát theo luật định đối với các tàu và cơ sở ngoài.

GOTCO - Công ty được các đăng kiểm hàng đầu trên thế giới cấp phép: CCS, Mỹ, Anh, Nhật, hàn,..

GOTCO – Công ty được các đăng kiểm hàng đầu trên thế giới cấp phép: CCS, Mỹ, Anh, Nhật, hàn,..

GOTCO – Công ty được ủy quyền bởi đăng kiểm CCS

Mới đây nhất, GOTCO đã được ủy quyền đăng kiểm CCS – một trong những đăng kiểm hàng đầu thế giới với việc cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật, dịch vụ khảo sát tàu và các công trình hàng hải.

Như vậy, GOTCO là nhà cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng thiết bị cứu sinh/ cứu hỏa và an toàn hàng hải hàng đầu tại Việt Nam. Là đơn vị được ủy quyền bởi các chính quyền cờ lớn trên thế giới: PANAMA, BAHAMAS, LIBERIA. Và các đăng kiểm hàng đầu thế giới: Đăng kiểm Mỹ – ABS, Đăng kiểm Việt Nam – VR, Đăng kiểm Anh – LLOYD’S, Đăng kiểm Pháp – BV, Đăng kiểm Hàn Quốc – KR, Đăng kiểm Nhật – NK,…

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa lớn đối với không chỉ riêng GOTCO mà còn khẳng định chất lượng và sự phát triển về ngành hàng hải Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để đạt được đăng kiểm CCS này, các kỹ thuật viên tại GOTCO đã phải trải qua quá trình đánh giá thường xuyên và nghiêm ngặt bởi các chuyên hàng tại cục đăng kiểm CCS – China Classification Society. Qua nhiều lần khảo sát và đánh giá, GOTCO đã được CCS đánh giá là một công ty uy tín, đạt đủ các tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu trên thế giới được CCS công nhận.

GOTCO – Công ty uy tín, đạt đủ các tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới về lĩnh vực hàng hải

Với việc được ủy quyền đăng kiểm CCS, đồng nghĩa với việc GOTCO đã được công nhận các tiêu chuẩn quốc tế về năng lực chuyên gia, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng thực hiện, các chính sách, quy trình, thủ tục và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực mang đến sự an toàn tuyệt đối đến ngành hàng hải.

Với  mục tiêu  “An toàn, Bảo vệ môi trường và Tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội”, và dựa trên 129 văn phòng được thành lập trên toàn thế giới, CCS cung cấp dịch vụ cho nhiều ngành và lĩnh vực bao gồm vận tải biển, đóng tàu, tài chính và bảo hiểm vận tải biển, thiết bị hàng hải, khai thác tài nguyên đại dương, nghiên cứu khoa học đại dương, giám sát dự án công nghiệp, chứng nhận hệ thống, phát triển chính sách và quy tắc của chính phủ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, quản lý và đánh giá rủi ro.

Bám sát sứ mệnh – Tạo ra một thế giới an toàn và thịnh vượng với những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, lấy công nghệ và uy tín làm nền tảng, GOTCO đã không ngừng nâng cao hình ảnh và giá trị của mình thông qua các công nghệ tiên tiến và dịch vụ chất lượng, đồng thời phổ biến rộng rãi và được công nhận cao bởi ngành công nghiệp hàng hải quốc tế.

Hiện tại, tất cả các tàu/thuyền, các công trình hàng hải hãy liên hệ ngay đến GOTCO, một đơn vị được ủy quyền cờ và các đăng kiểm hàng đầu thế giới ủy quyền tại Việt Nam: (+84) 090 183 7775