Đối tác

Đăng Kiểm Nhật Bản – NK

https://www.classnk.or.jp/hp/en/index.html


ClassNK được thành lập với mục tiêu bảo đảm an toàn sinh mạng con người, tài sản trên biển và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Để đạt được sứ mệnh này, ClassNK đang và sẽ:
Cung cấp các dịch vụ đăng kiểm với chất lượng tốt nhất được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên có trình độ và chất lượng cao nhất với vai trò là bên thứ ba hoạt động độc lập, phi lợi nhuận.
Phát triển các bộ quy phạm, hướng dẫn, quy trình đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ nhằm đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp hàng hải. Duy trì, phát triển các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

Các chứng nhận

NK – Xuồng cứu sinh
NK – Bè cứu sinh
NK – Hệ thống và bình cứu hỏa