Đối tác

Đăng Kiểm Việt Nam – VR

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vietnam Register – VR) là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông và phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, container, nồi hơi và bình chịu áp lực sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển theo quy định của pháp luật.

Các chứng nhận

ĐKVN – Chi nhánh Hải Phòng
ĐKVN – Chi nhánh Vũng Tàu
ĐKVN – Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐKVN – Chi nhánh Kiên Giang
ĐKVN – Chi nhánh Hà Tĩnh
ĐKVN – Chi nhánh Quảng Ngãi