Trạm Bảo Dưỡng Dịch Vụ Hàng Hải GOTCO – Hải Phòng

Admin 22/04/2023

Trạm Bảo Dưỡng Dich Vụ Hàng Hải GOTCO – Chi nhánh Hải Phòng được thành lập vào năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng các thiết bị cứu sinh (phao bè cứu sinh tự thổi, xuồng cứu sinh), hệ thống cứu hỏa và thiết bị an toàn hàng hải cho tàu thuyền khi vào khu vực các cảng biển ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định…

trạm bảo dưỡng dịch vụ hàng hải Hải Phòng

Một số hình ảnh tại Trạm bảo dưỡng dịch vụ hàng hải ở Hải Phòng