Đối tác

Đăng Kiểm Anh – Lloyd’s

https://www.lr.org/en

Các chứng nhận

LLOYD’S – Xuồng Cứu Sinh – HCM
LLOYD’S – Xuồng cứu sinh – Hải Phòng
LLOYD’S – Thiết Bị Chữa Cháy, SCBA, Bè Cứu Sinh – HCM
LLOYD’S – Thiết Bị Chữa Cháy, SCBA, Bè Cứu Sinh – Hải Phòng