Đối tác

Đăng Kiểm ClassIBS

https://www.classibs.org/

ClassIBS, là một tổ chức phân loại tàu. Công việc chính của các chuyên gia kỹ thuật của Hiệp hội là thực hiện các cuộc khảo sát để đảm bảo tuân thủ các quy tắc áp dụng cho việc đóng mới và các tàu hiện có, nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu này và ngăn ngừa ô nhiễm biển.  Ngoài các hoạt động phân loại của mình, ClassIBS thực hiện các cuộc khảo sát thay mặt cho các bên thứ ba bao gồm các Cơ quan Quản lý Nhà nước và xác minh hệ thống quản lý an toàn của các công ty quản lý tàu và tàu, phù hợp với Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM) và Cơ sở Tàu và Cảng Quốc tế Mã bảo mật (ISPS).  Cục Hàng hải Isthmus đã tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm thành lập vào tháng 5 năm 2022.