Đối tác

Đăng Kiểm Hàn Quốc – KR

KR là công ty hỗ trợ kỹ thuật toàn diện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đóng tàu và ngoài khơi nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường phù hợp với các quy tắc phân loại và các công ước quốc tế. Được thành lập vào năm 1960 và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Phân loại Quốc tế (IACS) vào năm 1988, KR hiện đang cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới từ trụ sở chính tại Busan, cũng như các chi nhánh và văn phòng trong và ngoài nước.

https://www.krs.co.kr/kor/

Các chứng nhận

KR – Hệ thống và bình cứu hỏa
KR – Phao bè và xuồng cứu sinh